კომპანია

ჩვენს შესახებ

შ.პ.ს „ჯეოფერუმ“-ი დაფუძნდა 2018 წელს.კომპანიის მთავარ საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს რკინის პროდუქციის იმპორტი და რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე.ჩვენ ვთანამშრომლობთ წამყვან მწარმოებლებთან ევროპისა და აზიის ქვეყნებში,რაც განაპირობებს მასალის მაღალ ხარისხობრივ მაჩვენებელს საუკეთესო ფასად.

ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური და პასუხისმგებლობის მქონე კადრებისგან.გაგამოირჩევა სწრაფი,ეფექტური და პროფესიონალური მომსახურებით.ვართ კეთილსინდისიერი და საიმედო პარტნიორები.

ხარისხი

კომპანიის პრიორიტეტი,უპირველეს ყოვლისა არის ხარისხისკენ მუდმივად სწრაფვა ,რაც საბოლოოდ აისახება კომპანიის ეფექტურ საქმიანობაზე.ჩვენ პროდუქციას გააჩნია ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ჩვენი მიზანი

კომპანიის პრიორიტეტს წარმოადგენს მომსახურების ასორტიმენტის გაფართოვება და მაქსიმალური კომფორტის შექმნა ჩვენი მომხმარებლებისათვის.